Search here:
 

Veiligheid

Kernwaarde = Veiligheid

Veiligheid is voor ons de allerbelangrijkste kernwaarde. Wij dragen zorg dat iedereen na een dag hard werken, weer veilig thuis komt. Niet alleen onze eigen medewerkers, maar ook onze partners, leveranciers en opdrachtgevers waarmee wij samen werkzaamheden mogen verrichten. Wij streven continue naar een duurzame veiligheidscultuur en het verbeteren en verhogen van het veiligheidsbewustzijn.

Zo gaan wij om met veiligheid

We werken veilig, of we werken niet. Wij stimuleren een open en transparante cultuur waar men open staat voor feedback en elkaar helpt om veilig te werken. Iedereen is verantwoordelijk voor elkaars veiligheid. Dit benadrukken wij door het geven van instructies en door het benoemen en delen van onze veiligheidsregels.  Aan zowel eigen medewerkers, als aan onze partners. Veilig werken doe je samen!

Ongeval vrij werken

Wij willen anticiperen op- en leren van ervaringen. Elke medewerker heeft op zijn telefoon een App waarmee meldingen gedaan worden van onveilige situaties en handelingen. Door deze informatie te delen binnen ons bedrijf, beheersen we risico’s en stimuleren wij het belang van het maken van meldingen. Geen (bijna-)ongevallen is waar wij ons hard voor maken.

Ook in 2022 hebben wij een IF-rate van 0 kunnen behouden. Als eigenaar ben ik super trots op onze medewerkers en partners waarmee wij dit samen hebben kunnen realiseren!

Veiligheid voor iedereen

Veiligheid geldt voor iedereen. Ook voor personen in de nabije omgeving van onze projecten. Wij streven ten alle tijden om de overlast te beperken tot een minimum. Denk daarbij aan juiste afzettingen, het beperken van geluidshinder en het voorkomen van obstakels. Ook in de voorbereidingen van projecten nemen wij veiligheid voor de omgeving mee.

Veiligheidsnormen

Veiligheid zit verweven door onze organisatie heen. Zo heeft de directie verschillende doelstellingen opgesteld m.b.t. veiligheid en wordt hier op gestuurd. Daarbij fungeert de directie ook als voorbeeldfunctie bij het bereiken van deze doelen. Als bedrijf zijn wij VCA** 2017/6.0 gecertificeerd, en zijn wij in het bezit van ons ISO9001 certificaat. Dit geeft weer dat wij continu bezig zijn met het monitoren en verbeteren van zowel veiligheid als kwaliteit.

Wij leiden uw ondergrondse infra in goede banen